ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

มั่นใจกับความคุ้มครองสำหรับคุณและครอบครัวด้วยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากคุ้มภัย ให้คุณสนุกกับชีวิตได้เต็มที่

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุด้วยราคาย่อมเยา

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Smile Extra Choice

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ และสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือ เงินชดเชยรายได้ต่อเดือนกรณีการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล NZI Protect

คุ้มครองการบาดเจ็บ เสียชีวิต ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ และค่าชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ คุ้มครองวงเงินค้างบัตรเครดิต รวมถึงขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม Company's Shield

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย และค่าใช้จ่ายการจัดงานศพเนื่องจากอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ Happy Family Plan

ประกันอุบัติเหตุที่จะให้ความคุ้มครองครอบครัวทั้งกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายการจัดงานศพเนื่องจากอุบัติเหตุ