ประกันภัยทรัพย์สิน

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เอาประกัน เช่น อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตึก เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่ง คลังสินค้า เครื่องจักร หรืออื่นๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

การประกันภัยสำหรับธุรกิจหยุดชะงักล่วงหน้า

คุ้มครองผู้เอาประกันภัย กรณีที่ผู้เอาประกันภัยสูญเสียผลกำไรขั้นต้นที่คาดไว้ ตามสัญญาว่าจ้างงาน ซึ่งเป็นผลจากเหตุคาดไม่ถึง เช่น ไฟไหม้ หรือสาเหตุใดที่คุ้มครอง

การประกันอัคคีภัย

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เอาประกัน เช่น อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตึก เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่ง คลังสินค้า เครื่องจักร หรืออื่นๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของการใช้ก๊าซที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น