บริการของเรา

NZI มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการให้ บริการประกันภัย ดังนั้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือหัวใจ ในการดำเนินธุรกิจของเรา กุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การใส่ใจลูกค้า คือการที่เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งหมายถึงการรับฟัง เข้าใจ และตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น

เราสั่งสมชื่อเสียงจากการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ เรายึดมั่นเสมอมาว่าเราจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ได้ รับความคุ้มครองอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อตอบแทนที่ ท่านให้ความไว้วางใจทำประกันภัยกับ NZI

เราได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทประกันภัยที่ให้ บริการสินไหมทดแทนได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของธุรกิจ ประกันวินาศภัยในประเทศไทยจากผลสำรวจของบริษัท AC Nielsen

เรารับฟังและให้ความสำคัญต่อทุกความคิดเห็นของท่าน หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด ท่านสามารถส่งมาหาเราได้ที่ อีเมล์ contact@iag.co.th

การบริหารความเสี่ยงภัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม »

บริการสินไหมทดแทน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม »