บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ของ NZI ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ให้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด(มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัททั้งสองจะดำเนินการโอนกิจการและรับโอนกิจการระหว่างกันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และต่อไปจะดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัทเดียวกันคือ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

Safety Insurance

เรายังคงให้บริการท่านภายใต้แบรนด์ที่ทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดี คือ NZI เช่นเดิม นั่นหมายถึงการใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกันนั้น เราจะดำเนินธุรกิจภายใต้ 2 แบรนด์

จุดประสงค์ของการใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเงินกองทุน และทำให้ NZI บรรลุข้อบังคับของการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนภายในปี 2556

การยื่นเรื่องขออนุมัติการใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกันในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อท่านในฐานะลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ให้เป็นการเสื่อมสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับตามสัญญาประกันภัย  และหรือคู่ค้าของบริษัทฯ

นอกจากนี้ อินชัวรันซ์ ออสเตรเลีย กรุ๊ป หรือ ไอเอจี ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ และไอเอจียังเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ด้วย และทางกลุ่มไอเอจี ได้รับการจัดระดับความเข้มแข็งทางการเงินโดย S&P ในระดับ "A+" หรือเป็นบริษัทประกันภัยที่มี "ความเข้มแข็งทางด้านการเงิน"

ภายหลังจากที่ใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกันแล้ว กลุ่มธุรกิจของเราจะมีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้เกือบ 1 ล้านกรมธรรม์ มีทรัพย์สินรวมมากกว่า 7,000 ล้านบาท และส่งผลให้กลุ่มธุรกิจของเรามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย