บริการสินไหมทดแทน

สินไหมทดแทน (Claim) หมายถึง เงินจำนวนหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสำรองไว้ เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อยามที่เกิดเหตุการณ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือสัญญาเพิ่มเติม

ฝ่ายสินไหมทดแทนของ NZI มุ่งมั่นที่จะนำสิ่งที่เรียกว่า การให้บริการที่ดีเยี่ยม มอบให้กับผู้เอาประกัน เราให้ความใส่ใจต่อการบริการ โดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เราสั่งสมชื่อเสียงจากการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ และยึดมั่นเสมอมาว่าเราจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับความคุ้มครองอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อตอบแทนที่ท่านให้ความไว้วางใจทำประกันภัยกับ NZI

เราได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทประกันภัยที่ให้ บริการสินไหมทดแทนได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของธุรกิจ ประกันวินาศภัยในประเทศไทยจากผลสำรวจของบริษัท AC Nielsen

ท่านสามารถดูรายละเอียดในการให้บริการสินไหมทดแทนได้ในส่วนของบริการสินไหมรถยนต์และบริการสินไหมทั่วไป เช่น ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยบ้าน ฯลฯ โดยเลือกที่หัวข้อด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม

ข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียกร้องค่าสินไหม

ประกันภัยรถยนต์

img-thumbnail

ดูข้อมูลเพิ่มเติม »

ประกันภัยการเดินทางร่วมทาง (Worldwide Travel Insurance)

img-thumbnail

ดูข้อมูลเพิ่มเติม »

ประกันสุขภาพ

img-thumbnail

ดูข้อมูลเพิ่มเติม »