การบริหารความเสี่ยงภัย

บริษัท ไอเอจี ประกันภัย เป็นผู้นำในธุรกิจประกันภัยด้านการบริการจัดการความเสี่ยงภัยในประเทศไทย เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อป้องกันและลดการเกิดความสูญเสีย นั่นหมายถึงการลดโอกาสในการเกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และธุรกิจของลูกค้า ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัย และไอเอจี ประกันภัย ให้ความสำคัญกับงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยอย่างจริงจัง โดยได้มอบหมายให้มีผู้บริหารด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยโดยเฉพาะ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงสำหรับงานด้านนี้

ทีมนักสำรวจภัยและวิศวกรความเสี่ยงภัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ของ ไอเอจี ประกันภัย สามารถให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในแง่ของการจัดการความเสี่ยงภัยที่เหมาะสมสำหรับทุกประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริการแก่ลูกค้าโดยถือเป็นหนึ่งในบริการเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการบริการสำหรับลูกค้าของ ไอเอจี ประกันภัย โดยเฉพาะ

เป้าหมายของการบริการจัดการความเสี่ยงภัยของเรา คือสำรวจหาโอกาสของความเสี่ยงภัย และแนะนำการจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงภัย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อ ทุกๆ ฝ่ายให้ได้มากที่สุด

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงภัยของเรา ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้รับประกันภัยหลายราย ให้เป็นผู้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับลูกค้าที่เรารับประกันภัยร่วมกับบริษัทอื่น แม้ในกรณีที่เรามีสัดส่วนในการรับประกันภัยที่น้อยกว่าก็ตาม