ประกันบ้านอยู่อาศัย

ปกป้องตัวคุณและทรัพย์สินภายในบ้านจากเหตุไม่คาดฝัน

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันอัคคีภัย

ประกันอักคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองอาคารบ้านอยู่อาศัย จากภัยต่างๆทั้งสาเหตุจจากไฟไหม้ และภัยอื่น ๆ

ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย Comprehensive Home

ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ตวามคุ้มครองหลากหลายทีสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองแต่ละหมวดได้ตามความต้องการ

ประกันบ้านอยู่อาศัย Home Care

ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย คุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินในอาคาร และความคุ้มครองอื่นๆให้เลือกซื้อตามความต้องการ ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,800 บาท