ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม Company's Shield คืออะไร

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย และค่าใช้จ่ายการจัดงานศพเนื่องจากอุบัติเหตุ

เหมาะสำหรับ

บริษัทฯ ที่ต้องการซื้อความคุ้มครองอุบัติเหตุเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานในบริษัทหรือองค์กร  อายุ 15-60 ปี

ลักษณะเด่น

  • สามารถใช้ได้กับพนักงานทุกตำแหน่งในองค์กร
  • ความคุ้มครองที่ขยายถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และค่าใช้จ่ายการจัดงานศพเนื่องจากอุบัติเหตุ