ประกันอุบัติเหตุ Happy Family Plan คืออะไร

ประกันอุบัติเหตุที่จะให้ความคุ้มครองครอบครัวทั้งกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายการจัดงานศพเนื่องจากอุบัติเหตุ

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการซื้อความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับคู่สมรสและบุตร  อายุแรกเข้าผู้เอาประกันและคู่สมรส 15-60 ปี บุตร 1 ปี ขึ้นไป

ลักษณะเด่น

  • คุ้มครองครอบคลุม อุ่นใจทั้งครอบครัว ด้วยแผนประกันที่คุ้มค่า ด้วยค่าเบี้ยประกันที่สบายกระเป๋า