ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล NZI Protect คืออะไร

คุ้มครองการบาดเจ็บ เสียชีวิต ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ และค่าชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ คุ้มครองวงเงินค้างบัตรเครดิต รวมถึงขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการทำประกันอุบัติเหตุขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่และโดยสารจักรยานยนต์ อายุแรกเข้าไม่เกิน 60 ปี ต่ออายุได้ถึง 70 ปี

ลักษณะเด่น

  • แผนความคุ้มครองหนึ่งเดียวที่ คุ้มครองวงเงินค้างบัตรเครดิตรวมถึงขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
  • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 210.- บาท หรือปีละ 2,520.- บาท