ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Smile Extra Choice คืออะไร

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ และสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือ เงินชดเชยรายได้ต่อเดือนกรณีการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยอุบัติเหตุอายุแรกเข้าไม่เกิน 60 ปี ต่ออายุได้ถึง 70 ปี

ลักษณะเด่น

  • ประกันอุบัติเหตุที่ให้ท่านเลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการ
  • ทุนประกันภัยสูงถึง 1,000,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 95.- บาท หรือปีละ 1,800.- บาท