ประกันภัยการเดินทาง

อุ่นใจทุกการเดินทาง

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อุ่นใจทุกครั้งที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อน หรือการเดินทางเพื่อการทำธุรกิจ ด้วยประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางจากประกันคุ้มภัย

ประกันเดินทาง Go Happy

คุ้มครองท่านในระหว่างการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก พร้อมด้วยที่ปรึกษาระหว่างการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันภัยเดินทางร่วมทาง (Worldwide Travel Insurance)

อุ่นใจทุกครั้งที่เดินทางต่างประเทศด้วยแผนประกันภัยเดินทางร่วมทางกับความคุ้มครองแบบพร้อมสรรพ อีกทั้ง กรมธรรม์ยังใช้เป็นเอกสารประกอบขอวีซ่าของประเทศในแถบยุโรป (SCHENGEN VISA) ได้

ซื้อประกันออนไลน์