ประกันเดินทางสุขใจ

(Go Happy Travel Insurance )

ประกันเดินทางสุขใจ คืออะไร

คุ้มครองท่านในระหว่างการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก พร้อมด้วยที่ปรึกษาระหว่างการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับ

ผู้เดินทางในประเทศและต่างประเทศในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันอายุไม่เกิน 75 ปี ที่ต้องการความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุและการชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ลักษณะเด่น

  • ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุทั้งการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
  • ทุนประกันอุบัติเหตุที่สูงถึง 1 ล้านบาท ในราคาสุดคุ้มเพียง 99.- บาท